2018/1

Verze pro tisk
Tištěná verze: 

Revue Trivium

Anotace: 
Z toho, co má Revue Trivium za sebou za uplynulých deset let, už může být čtenáři zřejmé, jakým terénem tento vlak jede a co je vidět z oken napravo i nalevo, nebo lépe, na jedné a druhé straně. Protože vlakem je možné se procházet, jednou jít po směru a jindy proti směru dění.

Vakuum středu

Podnázev: 
Benedikt XVI.: Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem
Anotace: 
Zdá se mi, že Benedikt XVI. ztratil důvěru, vyjádřenou ještě v závěru Fides et ratio, že by se někdo v této době mohl nadchnout pro jím vytýčený intelektuální úkol hledat (a nalézt) novou roli rozumu ve vztahu k výkladu světa a dění.

Škvíra v životodárné marnosti světa

Podnázev: 
O co šlo a o co jde
Anotace: 
Na otázku „co z této analýzy zůstává v platnosti i pro svět, který není vymezen (omezen) tak, jak to vyplývá z počátku knihy?“ můžeme odpovědět pozitivně: všude, kde se k této knize dochází k hranici individuálního, jsme tam, kde jsme byli na počátku. To je skvělé!

Maritainův personalismus

Podnázev: 
(a Luther jako záminka)
Anotace: 
Velké většině rozumných katolíků ve 20. století bylo jasné, že realita se nedá upravovat podle starých společenských teorií, že novotomisté povětšinou prezentují neudržitelný, doslova ideologický postoj a že je třeba se proti takovémuto výkladu člověka a společnosti postavit.