Editorial

Verze pro tisk
Číslo: 

Vážení čtenáři,
ocitli jste se na stránkách virtuálního časopisu, zaměřeného na kulturní reflexi teologicky zaměřeného myšlení, jak se projevuje v české katolické publicistice.
Kritický a polemický duch, jímž je tento časopis veden, není přímo vázán na vyhraněná teologická východiska, ani na žádnou z reálně existujících ostře vymezených názorových skupin.

Dosavadní intelektuální scéna u nás se v tomto tématickém vymezení vyznačuje buď přímými vzájemnými útoky, nebo vzájemnou ingnorancí. Téměř nic mezi.
Domníváme se, že je možný i jiný pohled, jiný přístup. I při zachování vlastních jednoznačných postojů je možné snažit se porozumět pozici druhého jako pozici integrálně katolické.
Vycházíme přitom z předpokladu, že je možné vytvořit společnou platformu pro ty, kdo jsou schopni takto chápat otevřenou diskusi a jsou vedeni snahou dobrat se pravdivého vhledu do věcí, které, jak věříme, se v plnosti ukážou až ve zcela jiném světle.
Nehledáme přitom společného jmenovatele - ten byl vymezen výše, nejde nám o to, co se dnes zakrývá pod slovem „dialog“ a odmítáme se nechat zatlačit do polohy, v níž je jakýkoli jiný názor chápán jako ohrožující a jediná možnost je nad ním „zvítězit“.
Jsme vedeni důvěrou v kritické myšlení, které se nesnaží srovnat nesrovnatelné, nebojí se pojmenovat rozdíly a odmítá jejich zahlazování. Chtěli bychom přispět ke stavu, kdy budeme směřovat ke vzájemnému respektu a vzájemné znalosti. Přispět můžete i vy, pokud v duchu naznačených východisek přispějete - reakcemi na uveřejněné články nebo nabídkou vlastních příspěvků.
Pokud to není v konkrétním případě jinak (na výslovné přání daného autora), zachováváme autorskou anonymitu - už proto, že v mailovém styku není možné ověřit identitu pisatele.
tri