Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

První číslo Revue Trivium v r. 2018 je z části ovlivněno ohlédnutím – nejen v úvodním článku, který přímo tematizuje desetiletí časopisu, ale i výběrem témat. V dnešní době extrémů a radikality je nejradikálnější myslet střed – tedy polohu, která vzdoruje černo-bílosti světa a přitakává životu a dění v jeho rozmanitosti a kráse. Střed, který se může jevit jako prázdný – ale právě proto může být otevřený budoucnosti.
Tento přístup spojuje tři články navazující na úvod, které jsou jinak stylem i zaměřením (záměrně) zcela rozdílné: komentář o tom, jaký byl teologický projekt Ratzingerův a jak následně Benedikt XVI. ukázal skutečný střed víry těm, komu vyhovuje svár dvou protichůdných směrů v Církvi, črta z tříkrálového pochodu za monarchii a konečně komentář ke dvěma knihám profesora Sousedíka.
Toto číslo završuje druhý z trojice článků týkajících se tomistických výkladů v časopise Te Deum, týkajících se společnosti a člověka, tentokrát věnovaný Maritainovi. První z článků vyšel v minulém čísle, třetí je přichystán pro číslo, které bude následovat.
Vítejte v jedenáctém ročníku Revue Trivium!