Čejka, Martin R.

Články patřící k této osobnosti

Znovu Te Deum a Nové paradigma

Anotace: 
Kantova kritika dosavadní metafyziky spočívá na jeho geniálním vhledu: naše pojetí času a prostoru jsou formami, skrze které rozumíme světu. Ale my se nemusíme nechat vést Kantem, stačí nám, že měřitelný prostor a čas nevytváří zcela komplexní východisko k rozumění světu.

Te Deum a pochybnosti

Anotace: 
Te Deum je časopis programový, konzervativně katolický, a málokdo může tvrdit opak – lze se od něj distancovat s tím, že nedostatečně „zobrazuje“ proudy podstatné pro pokoncilní Církev, ale kde je napsáno, že by každý časopis měl zobrazovat proudy. Pokusy „dát ho na index“, kterých jsme byli svědky na začátku jeho existence, jsou směšné v situaci, kdy se nikdo nevzrušuje nad tím, že je běžně k dispozici jak pornografie, tak literatura satanistická, vyznávající zlo.

Te Deum

Anotace: 
Již dva roky vychází časopis Te Deum, který ihned po svém vzniku způsobil výrazné spory. Jde o časopis fundamentalistický?
Osobnosti: 

Reflexe výtvarného umění v Te Deum

Anotace: 
V Revue Trivium 1/2010 jsme uvedli, že potenciál přínosu konzervativců pro porozumění současným procesům je velmi malý. Je třeba to doplnit. Role konzervativců je mimo jiné nezaměnitelná v tom, že jsou ochotni (a nekriticky schopni) formulovat do důsledku své názory bez ohledu na svět odvozené od základních „svatých“ tezí. Že jsou schopni aplikovat svoje jasně daná východiska na „kulturní materiál“. Tak se právě oni stávají zdrojem myšlenkové dynamiky.

Ohlasy

Anotace: 
Neuvádíme zde ty, kdo jsou nějak osobně vázáni na autory nebo okruh vydavatele. Těší nás, že i tak můžeme uvést alespoň dvě (mírně zkrácené) reakce z obou stran názorového spektra. Co může být větším úspěchem?