Hutka, Jaroslav

Články patřící k této osobnosti

Chvála pravdy

Anotace: 
Hovorí sa o satanovi, že je otec lži. Ale pritom v Desatore nenájdeme paragraf „Neoklameš“, hovorí sa iba o krivom svedectve, ktorým úmyselne druhým ubližujeme.