Machula, Tomáš

Články patřící k této osobnosti

Zásadní změna trendů?

Anotace: 
Příloha KT Perspektivy 25/2008 přináší na titulní straně článek Tomáše Machuly o rodině, ocitujme přesně jeho název: „Má instituce rodiny budoucnost? Otázka (pouze) pro euroamerickou kulturu.“ Objevuje se tu postoj, kterému se lidově říká „jsou věci, přes které nejede vlak“. Na stranách Perspektiv se objevil článek, který poněkud vybočuje z řady právě tím, že se zabývá rodinou jako daností a vlak euroamerické civilizace nechává, aby si jel po svých kolejích.
Osobnosti: 

Salve 1/09: téma Život ducha

Anotace: 
Salve si zaslouží pozornost – i když v tomto případě je z čísla o Duchu sv. jako hlavní předmět zájmu vybrán článek Tomáše Machuly a v kritické mlýnici Trivia se tak ocitá školský statický tomismus jako metoda: ano, k Triviu patří sarkasmus, snad článek čtenáře přesvědčí, že i to je postoj láskyplný a ve své podstatě vlídný.
Osobnosti: 

Profesor Stanislav Sousedík

Anotace: 
Hlásí se být jeho žákem, a právě proto musí mnoho z jeho radostí a úspěchů i starostí a proher zakrývat.

Co je na Petriho misce?

Anotace: 
V tlustém Latinsko-českém slovníku (Pražák, Novotný, Sedláček) jsem na str. 247 nalezl vysvětlení. Commune je sice „věc obecná“ a od toho pak In commune znamená „pro obecné dobro. Jako první význam u slova communio ale slovník uvádí „silně opevňovati“, „ohrazovati“, od toho „Castel, castra“ – pevnosti. A toto utvrzování platí i metaforicky: utvrzování se v něčem. Inu, tu to máme, kmotře Vávro!