Sousedík, Stanislav

Články patřící k této osobnosti

Universum a diskuse o řezenské přednášce papeže Benedikta XVI.

Anotace: 
Časopis Universum uveřejnil obsáhlou polemiku o významu papežovy řezenské přednášky, článek prof. Halíka a následně článek prof. Sousedíka.

Svoboda a lidská práva a jejich přirozenoprávní základ

Anotace: 
Jaký je rozdíl mezi lidskými právy, vymezenými v právních dokumentech počínajíc všeobecnou deklarací, a „přirozenými“ právy člověka, vyplývajícími z jeho přirozenosti? A co tento rozdíl pro nás znamená? Tyto otázky jsou aktuální a aktuální je také hledat nástroj, jakým vůbec popsat problematiku svobody lidského jednání. Sousedíkova kniha je výborným vstupem pro úvahy na toto téma.

Spravedlnost a její starší sestra

Anotace: 
Právo nám umožňuje odsoudit některá jednání jako společensky nepřijatelná, sankcionovaná. Má smysl, protože spravedlnost je mladší sestrou prozřetelnosti.

Spor o hermeneutiku

Anotace: 
Nedávno vyšlá kniha „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“ obsahuje dva texty. Starší z nich, „Hermeneutika jako obecná metodika humanitních věd“, autor Emilio Betti, je napsaný v r 1962: Zhruba stejně rozsáhlý text Stanislava Sousedíka „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“ je z r. 2008 a je úvodem a rozsáhlým komentářem k Bettiho textu, hojně doplněným o vlastní výklad rekonstruktivní hermeneutiky. A hermeneutika je v obou případech alespoň částečně vnímána také skrze eschatologii resp. teologii. Jak z toho oba autoři vycházejí?
Témata: 

Škvíra v životodárné marnosti světa

Podnázev: 
O co šlo a o co jde
Anotace: 
Na otázku „co z této analýzy zůstává v platnosti i pro svět, který není vymezen (omezen) tak, jak to vyplývá z počátku knihy?“ můžeme odpovědět pozitivně: všude, kde se k této knize dochází k hranici individuálního, jsme tam, kde jsme byli na počátku. To je skvělé!

Profesoři Sousedík a Halík

Anotace: 
Je skutečně nadějí člověka pokrok, změna k lepšímu? Nebo je naopak nadějí člověka to, co přesahuje každého jednoho člověka i svět? Na tom stojí a padá spor mezi jedněmi a druhými, ale vůbec to neznamená, že by se jen tím řešil problém dějin a dějinnosti.

Profesor Stanislav Sousedík

Anotace: 
Hlásí se být jeho žákem, a právě proto musí mnoho z jeho radostí a úspěchů i starostí a proher zakrývat.

Proč vůbec mluvit o lidských právech?

Anotace: 
Diskuse by měla být zásadní – o tom, že svoboda není parcelovatelná podle tak či onak naformátovaných lidských práv a už vůbec nemá smysl ji spojovat s tím, co prý vyplývá z „vývoje“ od horší společnosti k lepší, s glorifikací progresu a démonizací regresu; to kdykoli umožňuje ve jménu „pokroku“ komukoli oktrojovat jeho svobodu.

Příjemná udržitelnost a vhled

Anotace: 
A co budu dělat pak? Pak budeš moci jen tak ležet na pláži a kouřit doutník…

O co jde v Revue Trivium

Anotace: 
Snaha porozumět je klíčem ke světu i druhým. Nikoli racionalita.

Jako by nebylo o čem mluvit

Anotace: 
Jak se vůbec zformovalo myšlení Evropy, které nejprve oddělilo jako téma profánní a sakrální, aby se pak povahou sakrálního (a posvátným vůbec) přestalo zabývat?