časopis Communio

Články patřící k danému tématu

Proč? Proto aby!

Podnázev: 
Communio 71 – zdraví
Anotace: 
Ptáme-li se „proč“, měli bychom hledat odpověď typu „proto, aby...“. Měli bychom se ptát na to, co „je“ tak, že to teprve bude, a skrze toto budoucí se nám teprve minulost (minulá, třeba i trýznivá přítomnost) stane pochopitelnou.

Obhajoba argumentace

Anotace: 
Nová apologetika ukazuje, že právě pravověrné křesťanství je nejlepším východiskem pro kladení otázek, protože naše vlastní zajištěnost vychází z víry samé, z daru, který jsme dostali. Pravá současná apologetika musí počítat s otevřenými otázkami, tj. s takovými, kde odpovědi teprve hledáme, ale víme, jak a čím se přitom máme nechat vést.

Co je na Petriho misce?

Anotace: 
V tlustém Latinsko-českém slovníku (Pražák, Novotný, Sedláček) jsem na str. 247 nalezl vysvětlení. Commune je sice „věc obecná“ a od toho pak In commune znamená „pro obecné dobro. Jako první význam u slova communio ale slovník uvádí „silně opevňovati“, „ohrazovati“, od toho „Castel, castra“ – pevnosti. A toto utvrzování platí i metaforicky: utvrzování se v něčem. Inu, tu to máme, kmotře Vávro!