Genesis

Články patřící k danému tématu

Také Trivium čte Bibli

Anotace: 
O čtení Bible, které je chápáno jako společná věc, se v poslední době hodně píše, naposledy vyhlásil biskup Radkovský diecézní čtení Bible s rozpisem až do r. 2013. Veřejné čtení Bible je významné z mnoha hledisek, občas je někdo zakáže (nepovolí, jako by k tomu bylo třeba povolení), občas se někdo pohorší, protože zjistí, jak jsou biblické texty v dnešním světě „nekorektní“ atd. Trivium to přijalo jako výzvu. Tím spíš, že to je výzva, která umožňuje poodhalit čtenáři něco z vlastní myšlenkové kuchyně.
Témata: 

Separace víry a rozumu

Anotace: 
<strong>(…) Myslím, že pojmenováváte (současnou) situaci srozumitelně a výstižně. Je to bohužel tak. Celá ta krásná duchovní výbava syntézy rozumu a víry jejich hlavních protagonistů (Tomáš A., aj.) jako by zůstávala ležet ladem právě u těch, kteří se k této syntéze hlásí. V jedné z přednášek kard. Ratzingera někdy na konci devadesátých let jsem se dočetl jeho nelichotivé hodnocení novotomistiky, o níž říká, že se bohužel nedokázala vyhnout separaci víry a rozumu.</strong>