kultura a Církev

Články patřící k danému tématu

Zásadní změna trendů?

Anotace: 
Příloha KT Perspektivy 25/2008 přináší na titulní straně článek Tomáše Machuly o rodině, ocitujme přesně jeho název: „Má instituce rodiny budoucnost? Otázka (pouze) pro euroamerickou kulturu.“ Objevuje se tu postoj, kterému se lidově říká „jsou věci, přes které nejede vlak“. Na stranách Perspektiv se objevil článek, který poněkud vybočuje z řady právě tím, že se zabývá rodinou jako daností a vlak euroamerické civilizace nechává, aby si jel po svých kolejích.
Osobnosti: 

Teologický obraz pastorace

Anotace: 
Materiály připravované Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského na každou neděli a následující týden a dodávané do kostelů diecéze jsou nazvány „Nedělní liturgie“ a kromě příslušných liturgických textů obsahují i krátké úvody k jednotlivým čtením, kromě toho „úvodní rámeček“(často citace z nějaké knihy zaměřené na pastoraci), „rámeček textů k zamyšlení“ a krátké „motivy“ k jednotlivým dnům v týdnu. Vycházejí ve stejném formátu a vnitřní úpravě již několik let a tak se doslova „nabízí“ k tomu podívat se do nich jako do jakéhosi „deníku“ arcidiecéze. Doufejme jen, že je někdo archivuje, protože katolická teologická knihovna je v archivu ke studiu nemá.

Světská a duchovní moc

Anotace: 
Papež Benedikt XVI. označil II. vatikánský koncil jako koncil reformní – přičemž zůstává podle něj otázkou výkladu, jak skrze koncil vnímat kontinuitu a diskontinuitu některých aspektů života Církve. Tím chtěl zároveň argumentovat proti těm, kdo koncil zpochybňují jako „krok stranou“ a trvají na kontinuitě Církve, i proti těm, kdo zvýrazňují zlomovost koncilu jako nositele změny, diskontinuity a nového začátku.

Salve 2/2011, Kolumba

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 2)
Anotace: 
Proč tohle číslo vyšlo, co to má znamenat? Ptal jsem se a opakovaně četl úvodní slovo šéfredaktora fra Dominka Duky OP. Kromě běžných frází je tu jedno pozoruhodné tvrzení: Umění by mělo být také podnětem, ke komunikaci, k dialogu… k rozhovoru. A z takového rozhovoru prý vyrostlo 190 stran tohoto čísla. Opravdu na to nestačil jeden článek?

Problém nekonzistence

Podnázev: 
(Jak „JE“ budoucnost?)
Anotace: 
Řeč se nevztahuje jen k tomu, co je. Je třeba vnímat širší kontext toho, že člověk žije a smysl má vše to, co se k jeho životu vztahuje vč. toho, čeho se teprve dožije. Vše to, co mechanicky „funguje“, je nedostatečné, minulé, mrtvé. Vše to, co jenom „je“, aniž by to bylo vztaženo ke stejnému přesahu jako život sám, je beznadějně marné a minulé.

Papež Benedikt XVI. v Praze a encyklika Caritas in veritate

Anotace: 
Encyklika Láska v pravdě je skvělým krokem myslitele, strategickým krokem, i když je zde mnohé jen naznačeno, otevřeno. Článek se snaží ukázat směr, kudy se dají některé teze encykliky domýšlet a rozvíjet.

Má církev v jednadvacátém století ještě kulturní poslání?

Anotace: 
Ta otázka se dá vnímat dvěma způsoby. Ten první by měl být „nastražení uší“ a zjišťování, zda jde o skepsi metodickou (která má vést k otázce po vztahu Církve a kultury) a nebo skutečnou. Pokud by to byla skepse skutečná, pak platí slova Floriánova vzoru Léona Bloy, který spílal: „katolíci moroví“. A pokud by se podobné projevy množily, bylo by příhodné, aby se tím začali zabývat biskupové a aby k těm, kdo ztrácejí víru, směrovali otcovské napomenutí.
Osobnosti: 

Katolická víra není soukromou záležitostí

Podnázev: 
Katolický týdeník?
Anotace: 
Vzkaz pro redakci: přestaňme se na sebe dívat očima „současné kultury“, a sebevědomě se na současnou kulturu dívejme jako katolíci. Proč přijímáme vnucenou roli? Žijeme ve světě – jistě ale neměli bychom podléhat světu a připodobňovat se mu.

Individuální svoboda?

Anotace: 
Jestli je dnes něco aktuální, tak je to otázka po smyslu osoby, smyslu individuálního života, který má svůj úběžník v Bohu – a měl by tedy být orientován tak, jak Bůh chce. A přínos všech změn v myšlení posledních století je v tom, že už nehledáme nějakou obecně platnou odpověď pro všechny, ale v čase se ptáme na individuální odpověď pro každou konkrétní osobu.