tajemství

Články patřící k danému tématu

Mimoekonomické předpoklady fungování trhu

Podnázev: 
Lubomír Mlčoch, přednáška na Opus Bonum 2009
Anotace: 
Opus Bonum – setkání, které se nyní již po několik let koná v Břevnovském klášteře – bývá zaměřeno na různá společenská témata, v původně emigrantské tradici se zde na katolické půdě setkávají lidé různých „světonázorů“. Mlčochova přednáška výrazně převýšila běžný průměr příspěvků, a proto se jí věnujeme, i když není k dispozici na internetu. Reagovala na aktuální encykliku Caritas in veritate Benedikta XVI.

Experiment jako projev vztahu k budoucímu

Podnázev: 
Zkrácená verze podkladu pro přednášku
Anotace: 
Mám se zabývat tajemstvím nebo ukazovat svět v tom, v čem je přístupný myšlení?