Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Čtvrté letošní číslo Revue Trivium přináší dva příspěvky, které vznikly zkrácením větších prací určených pro ČVUT a Uměleckohistorickou společnost. V prvním případě jde o téma Autora s velkým A, konference na toto téma se uskutečnila v UMPRUM muzeu v září. Druhý příspěvek na téma Masaryk, prozřetelnost a poslání byl napsán pro sborník vydaný k příležitosti příjezdu T.G.M. do Prahy, v uvedené zkrácené verzi chybí část týkající se paralel a odlišností s příjezdem Lenina do Ruska o rok dříve (známá „Vstreča na vagzale“).
V obou článcích jde text svojí povahou daleko za zdánlivě omezené téma.
Úvodní článek čísla nás uvádí do tématu klastru, resp. šířící se klastrové techniky při popisu skutečností, a je varováním; používání klastru parametrů je svůdné a ne vždy je na první pohled patrné, že má své limity.
Poslední dva články pak jsou aktuálními reakcemi – jednak na další z článků M. Glasera na Radiu Vaticana a jednak na zvláštní číslo časopisu Salve věnované Amoris Laetitia.

V tomto čísle může někomu chybět článek o kubismu, avizovaný již minule, nepřijdete o něj. Ponechali jsme si ho na příště; věrní čtenáři se také mohou těšit na sadu krátkých článků „chvály a obrany“, kterou jsme začali úvodním článkem o klastrech.

Přejeme vše dobré do dalšího roku
Redakce