Archiv Revue Trivium

Vážení čtenáři,
ocitli jste se na stránkách virtuálního časopisu, zaměřeného na kulturní reflexi teologicky zaměřeného myšlení, jak se projevuje v české katolické publicistice.
Kritický a polemický duch, jímž je tento časopis veden, není přímo vázán na vyhraněná teologická východiska, ani na žádnou z reálně existujících ostře vymezených názorových skupin.