Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Tentokrát opět začínáme avízem na vlastní produkci, ukázkami z již vydané knihy Josef Štogr Jinoch a ukázkami z připravované Chvály řeči; jsou vybrány tak, aby spoluutvářely plastičtější obraz o světě řeči. Následovány jsou jedním literárním tématem (Olga Tokarczuk) a blokem tří reakcí na články Radia Vatikán a tím, co čtenářům a posluchačům nabízí česká redakce tohoto média. Tyto tři články opět tvoří jakýsi celek vytvářející plastický obraz problémů této české redakce. Těm, kdo očekávali avizovaný druhý článek o Hadjadjovi, se omlouváme, již se „nevešel“, nechtěli jsme toto číslo „převatikánovat“.