Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Téma posvátného a téma etiky na straně jedné, téma detailu a celku a téma architektury na straně druhé a jedna aktualita: Revue Trivium nabízí vhledy do světa skrze myšlení, které s vnitřní jistotou a provázaností ukazuje svět jako celek a ukazuje též dobové myšlení jako důsledek zakrývání, zapomenutí, manipulace. Základní výzva je obsažena v názvu prvního článku: Je o čem mluvit, je o čem přemýšlet, je co ukazovat. Není třeba si zakrývat povahu dění – žádná sláva, ale poslední, co by připadalo v úvahu, by byla resignace. Každý podepisuje svým rozhodováním a jednáním svůj podíl na tom, co se ve světě děje. Každý má možnost vyjádřit svůj disentní názor, pojmenovat. I kdyby se zdálo, že se vše propadá do blasfémie.