Redakční komentář

Verze pro tisk
Číslo: 

Začátek tohoto číslo tvoří čtyři články o individualitě. Téma je probráno z více úhlů, nějakou dobu jsme si ho šetřili. Poté se ještě jednou vracíme k desetiletému výročí Revue Trivium. Dostali jsme k tomu vlídnou kritiku, kterou uveřejňujeme bez komentáře. Závěr tohoto čísla pak patří anotaci chystané knihy „Periferie středu“ sestavené z výběru článků uveřejněných v Revue Trivium, je tvořena upraveným doslovem knihy.
Tento pohled do minulého má mimo jiné zajímavý efekt: uvědomujeme si, jak často nám dění protéká mezi prsty, jak často nám uniká. Uvědomujeme si, jak proměnlivá je zdánlivě samozřejmá „každodennost“. Revue Trivium se zaměřuje k tomu, co je – jen tak můžeme vidět to, co se „děje“. Může to být přímo inspirativní vhled, ale může to být také ohlédnutí.
Revue Trivium se snaží nahlížet do dění tak, aby se v budoucnosti bylo k čemu vracet. V této knize se tak trochu vracíme, vidíme, že před deseti lety začala jakási vlídná doba tání, ve které se alespoň něco myšlenkově dělo, ve které se v některých časopisech objevily zajímavé články nebo dokonce celá čísla. Byla to doba, kdy vlivem papeže Benedikta XVI. leckdo „začal doufat“ a vyšel ze své ulity. Svědectví Trivia ale ukazuje i jinou věc – jak se s odchodem Benedikta leccos vrátilo nejen do starých kolejí, ale v jistém smyslu ještě dále. Jako by kritická reflexe dění v katolické církvi ztratila jakýkoli záchytný bod. Františka téměř nikdo jiný než ideologové nebere vážně a jediný jeho apologeta je Milan Glaser v RaVa. Katolické intelektuální prostředí se polarizovalo, střed se, jak se zdá, vyprazdňuje, tedy stalo se to nejhorší, co se mohlo stát. Kde je naděje, že se myšlenkový „střed“ zaplní, kde jsou naplnění Benediktových výzev?
Odpověď můžeme hledat jen teď tady „a to je tam, kde se jednou zjeví…“ ale o tom nespekulujme, neboť nevíme dne ani hodiny. Víme jen, že jedno je stálé: nastává to, co jsme nečekali, děje se to, čemu nerozumíme, ale pokoušíme se porozumět, nejsme jisti jak dál, ale konáme v důvěře.