2018/2

Verze pro tisk
Tištěná verze: 

O co (ve světě) jde

Anotace: 
Na počátku nebylo, v čem se zachytit. Jak k zachycení došlo, není věcí tohoto příběhu, to je na jiné vyprávění. Ale když jsme rozum brali, něco už jsme měli. Měli jsme povědomí o tom, co je to dění, co běží s časem v podivném spojenectví nejistoty a obav, příslibu a očekávání. A do toho ten rozum. Jak z jiného světa.

Chvála individualitě a prozřetelnosti

Anotace: 
Zhoubou lidstva je pokušení privatizovat si významné role vzhledem k prozřetelnosti. A tomu podlehli i ti, kdo horovali proti individualitě.

Kauzalita minulého a budoucnost jako příčina

Anotace: 
V tom, co nastalo, od sebe odlišujeme to, co nastalo a máme pro to nějaké zdůvodnění, a to, co nastalo „nečekaně“ a žádné zdůvodnění pro to nemáme. Ale každou takovouto „novou“ věc, zkušenost, každé takovéto „něco, co nastalo nečekaně“, vyhodnocujeme, díváme se i zpět a přehodnocujeme vše, co s výskytem této nové věci souvisí. Hledáme důvody, rekonstruujeme řady příčin.

Reflexe Revue Trivium

Anotace: 
Milý pane kolego, konečně odpovídám na Vaši výzvu, vizte níže. Zdravím Vás srdečně, Jan Frei

Osoba a individualita

Podnázev: 
Druhá část reflexe Maritainova výkladu v Te Deum
Anotace: 
Jsme osoby, jistě, všichni, osoba je právní pojem a je skvělé, že nám tu zůstala jako dědictví římského práva a jeho středověké recepce. Je dobře, že nám tu zůstala v trojiční teologii, která je klíčem pro porozumění křesťanství. Ale není klíčem k porozumění individuality.

Mimo akademický provoz a diktát intelektuálních elit

Podnázev: 
Závěrečné slovo k výběru z textů Revue Trivium „Periferie středu“
Anotace: 
Připravovaný výbor z Revue Trivium směřuje k přípravě do tisku, a tak můžeme čtenářům přinést jako „ochutnávku“ jeho závěr.