2009/2

Benedikt XVI., řezenská přednáška, universita a universum

Anotace: 
Článek o řezenské přednášce Benedikta XVI. uváděl první číslo revue Trivium před více než rokem: vyjadřoval radost nad tím, že se v našem prostředí neobvykle „rozběhla debata“, kdy na článek prof. Halíka reagoval prof. Sousedík. Od té doby ale nic – jak se dalo čekat, žádná další debata se nekonala. Trivium se k přednášce s odstupem vrací s vlastním komentářem.

Kultura a postmoderní myšlení

Anotace: 
V revue Trivium se často objevuje slovo kultura, a to ve dvou významech. V širším slova smyslu je toto slovo používáno tak, jak je to běžné – velmi obecné až konfuzní označení toho, co není „samo sebou“, co by nebylo bez působení člověka. Obecně se toto slovo vymezuje jako „pěstování“, pečování o něco, ale také jako kolo a obíhat okolo něčeho (hezký obraz pro starost). Ponechme nyní stranou téma „příroda a kultura“, vrátíme se k němu v některém z dalších čísel Trivia. Nyní se zaměříme jen jedním směrem, totiž ke dvojznačnosti, s jakou je slovo kultura používáno vzhledem ke kultu.

Lefévristé

Podnázev: 
Mediálně vypjaté teologické téma
Anotace: 
Benedikt XVI. provedl zrušení exkomunikace několika biskupů a to se stalo předmětem vášní a diskusí – jen málo hlasů přitom dokázalo zachovat střízlivost. Ty byly ukončeny papežským listem biskupům „Pozitivní význam a meze zrušení exkomunikace čtyř biskupů FSSPX“. Revue Trivium přichází s tímto článkem nikoli proto, aby doplnila existující škálu pohledů – spíše se snaží položit otázky související se způsoby myšlení, které se při této příležitosti projevily.
Osobnosti: 

Karel Vrána - Svoboda k pravdě

Anotace: 
Vyjádřeno vzhledem k věčnosti je „Bůh pánem dějin“, vyjádřeno vzhledem k současnosti „Duch vane, kudy chce“ a vyjádřeno v křesťanské modlitbě a jeho společenskému postoji vždy mohu svědčit, že Ježíš je Pán, a tedy bránit se jakékoli podobě klanění, ke kterému mě svět vede: mimo jiné i klanění „dějinným souvislostem“, aktuálním procesům, zjevným a společensky uznávaným trendům…
Témata: 

Te Deum a pochybnosti

Anotace: 
Te Deum je časopis programový, konzervativně katolický, a málokdo může tvrdit opak – lze se od něj distancovat s tím, že nedostatečně „zobrazuje“ proudy podstatné pro pokoncilní Církev, ale kde je napsáno, že by každý časopis měl zobrazovat proudy. Pokusy „dát ho na index“, kterých jsme byli svědky na začátku jeho existence, jsou směšné v situaci, kdy se nikdo nevzrušuje nad tím, že je běžně k dispozici jak pornografie, tak literatura satanistická, vyznávající zlo.

Myšlení kritické a konsensuální a význam interpretace

Podnázev: 
(Farní časopis jako zástupné téma)
Anotace: 
Kdo chce vydávat farní časopis, octne se v realitě, která ho může značně překvapit: jak široká jsou totiž očekávání, jaké představy kdo o farním časopisu může mít! Samozřejmě se v tom zobrazuje problematika dnešního pojetí farnosti vůbec, a naproti tomu ambice všech, kdo s tímto nečekaným mediem přijdou do styku, jejich úspěchy, sociální role atd…