2014/2

Verze pro tisk

Revue Trivium, článek 156

Anotace: 
Je důležité, jestli nás zajímá svět, náš život – jestli k tomu, co je, máme vztah očekávání, zájmu, otevřenosti.

Hrdina a prorok

Podnázev: 
fragment o příběhu, kultuře a prorocké výzvě
Anotace: 
Prorok nemůže mluvit do prázdna a beztvarosti chaosu. Teprve v upadlé řeči světa, která rozumí příběhu, v řeči pochybných jistot, může zaznít prorokova radikální promluva, výzva.
Osobnosti: 

Ukazatel a volba

Anotace: 
S lehkým srdcem (jistě plným Boha) si řeknu, že „je to jedno“ – jenže to je první nahrávka Ďáblovi, protože nic není „jedno“, resp. vše, „co je jedno“, je Ďáblovo. Vím, že musím volit, je to moje volba a moje odpovědnost za ní. Nic v životě není „jen tak“, nic není „nanečisto“, nic není „výplň“, nic není „jedno“. Rozhodl jsem se a vím, že se tato volba stala součástí mého života.

Pokušení

Anotace: 
Nepodléhat svodům světa znamená především nepodléhat pokušení z největších, totiž svodu umět se ve světě zařídit, ve světě zabezpečit, podlehnout pokušení, že už víme, jak a co se dělá v těch či oněch situacích.
Osobnosti: 

Co je to „sociální otázka“

Anotace: 
Existují dva kořeny bídy – jeden je v člověku samém, a je možné ho překonat, a druhý je v uspořádáních lidské společnosti. Tato uspořádání mohou být různá a z pohledu křesťana je možné negativní sociální důsledky téměř jakéhokoli společenského uspořádání více či méně eliminovat na základě odpovědnosti a vztahu k druhým. Sociální otázka jako jedna obecná otázka s jednou odpovědí je fikce.

Samizdat

Anotace: 
Není jeden disent, ale je řada disentních stanovisek, mnohdy s většími vzájemnými rozpory, než mezi konkrétním disentem a establishmentem. Není jeden samizdat, jsou různé autorské, vydavatelské, skupinové aktivity a počiny, které můžeme a máme vykládat v jejich vlastním kontextu a ne v nějaké uměle vytvořené kleci „samizdatu“.

Světlo

Anotace: 
Proč zapomínáme na světlo bez stínu – onen jas, který je naším „společným vlastnictvím“, známe ho, i když se nikdy nevyskytuje v plnosti nějaké konkrétní zkušenosti? A proč se přehlušujeme umělými „zdroji světla“,– co je to za atavismus, který dospěl až ke „světelnému znečištění noci“, které vnímají i lidé zcela pragmaticky a ke světu zaměření?
Témata: 

Nahlédnutí do nového občanského zákoníku

Anotace: 
OZ vyložil, co jsou to lidská práva – a udělal to tak, že z toho mohou mít radost spíše konzervativněji smýšlející lidé. Za zákona a nad zákony je tu předpokládána základní vrstva přirozených práv a hlavně přirozeného „citu pro spravedlnost“, vycházejícího z hodnot, které zasluhují ochrany a jsou občanským zákoníkem chráněny.
Osobnosti: