2024/1

Verze pro tisk
Tištěná verze: 

Kultura a meta-kultura

Anotace: 
Co je mezní otázkou kultury? Kdyby se marnost dala měřit, mohli bychom říci, že jde o míru marnosti. O hledání této míry. Meta-kultura klade otázku zcela jinak.

Myšlení

Anotace: 
A (filosofická) otázka? Jak racionálně sdílet, ukázat, že žijeme v porozumění jenom zlomku toho, co se k porozumění nabízí?

Spor o přirozený svět

Anotace: 
Aktuálním světem se příliš zabývat nelze, aniž bychom nebyli vystaveni svodu vidět současnost apokalypticky. Téma přirozeného světa (i s otazníkem nad světem ne-přirozeným) se tedy nabízí jako způsob, jak z aktuality neutíkat a přitom do ní nezabřednout.

Přírodověda?

Anotace: 
Dlouho se mohlo zdát, že se společenské vědy rozpustily v přírodovědě, až se ukázal opak – přírodověda se rozpustila, ztratila svoji hodnotu v bezbřehých společenských manipulacích.

Znovu Te Deum a Nové paradigma

Anotace: 
Kantova kritika dosavadní metafyziky spočívá na jeho geniálním vhledu: naše pojetí času a prostoru jsou formami, skrze které rozumíme světu. Ale my se nemusíme nechat vést Kantem, stačí nám, že měřitelný prostor a čas nevytváří zcela komplexní východisko k rozumění světu.

Problém člověka

Anotace: 
Chceme člověku co nejlépe porozumět, porozumět mu právě jako v nejistotě hledajícímu a jednajícímu, jako tomu, kdo právě skrze nejistotu může klást otázky? Pak ale proč předpokládat, že se nám podaří takovému porozumění dospět skrze racionální postupy „vědy“?