Skoblík, Jiří

Články patřící k této osobnosti

Teologické texty o teologii

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 3)
Anotace: 
Teologické texty 3/2011 mají přiléhavé téma: „K čemu teologie?“. To je docela důležitá otázka, protože se dá předpokládat, že liberální teologové na ni odpoví zcela jinak než tradicionalisté, a k tomu lze jistě nalézt i řadu dalších možných poloh. Neboť jak chceme rozumět teologii jako oboru? Je to oblast myšlení, jejímž předmětem je Bůh a jeho působení ve světě? Je to nástroj Církve nebo jde o dílčí obor obecné kulturologie?

Skoblíkova snaha: vysvětlit podstatné nebo zakrýt podstatné?

Podnázev: 
(A pak že se nic neděje 4)
Anotace: 
Mariánský motiv je dobrým lakmusovým papírkem, když člověk sleduje veřejné diskuse a teologické iniciativy. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. Papežská neomylnost byla vyhlášena Boží prozřetelností, i kdyby jen proto, aby následně mohla být vyhlášena nezvratně platná mariánská dogmata. Rozumím dějinám posledních dvou set let jako dokonalému pohybu Církve uprostřed destrukce a otřesů na všech stranách, a jsem dobré mysli, neb brány pekelné ji nepřemohou. A s touto dobrou myslí se mohu podívat na to, co se poslední dobou děje v Německu, v Rakousku, ale také u nás.
Osobnosti: 

Co prozradí poznámka pod čarou č. 139

Anotace: 
Téma eklesiologie není dobré začínat dřív, než si vyjasníme, jak rozumíme světu. Při troše sebevědomí pak nás budou zajímat mocnosti pekelné (pokoušejí se jí přemoci) stejně tak jako jásot nad tématem „lid Boží“. Se sebevědomím se pak od nahraditelnosti a „egalité“ lidu a Francouzské revoluce můžeme přeci jen vrátit ke královstvím Božímu, které má hierarchii a naše role je v ní dána, nikdo se nás neptá, zda jsme s ní spokojeni nebo zda ji nechceme reklamovat, jen jestli jsme obstáli nebo selhali
Osobnosti: